Bestuursoverleg

Voorzitter

Korte bijeenkomst ivm vakantie deelnemers bestuur

Thee in de entree

Maandelijkse ontmoeting met de bewoners in de centrale hal van de entree